1284

Česká republika, 1993 -, 200 Kč 2005 - automobil Laurin a Klement, KM.79

Proof
add Your note 
Lot description
Grade: Proof
200 Kč 2005 - automobil Laurin a Klement, KM.79 (Ag900, 13.0g, 11.000ks), kapsle, etue, karta
Auction
83. Aukce ČNS pobočky Praha
gavel
Date
11 June 2021
date_range
Start price
39 EUR
Grade
Proof
Hammer price
84 EUR
Overbid
213%
Views: 15 | Favourites: 0
Auction

ČNS Praha

83. Aukce ČNS pobočky Praha
Date
11 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
12.00%
Bid increments
  1
  > 1
  20
  > 2
  50
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions
 1. Aukce je pořádána podle aukčního řádu, schváleného ústředním výborem ČNS. Jakékoliv porušování tohoto řádu, výstava či prodej nenumismatického materiálu bude postiženo vyloučením z účasti na aukci a následným disciplinárním řízením. Zakazuje se prodej za cizí měnu. Aukce se mohou zúčastnit pouze členové České numismatické společnosti, kteří se musí prokázat platným členským průkazem. Hostům, kteří se aukce mohou zúčastnit pouze v doprovodu člena ČNS, není dovoleno dražit.
 2. Limity se přijímají pouze od členů ČNS. Na limitní lístek je nutno uvést prohlášení o členství v příslušné pobočce. V případě nedodržení výše příhozů bude za platný považován nejbližší nižší příhoz. Vydražené položky platí přítomní členové průběžně po ukončení dražby, položky získané na limit budou zaslány na dobírku. Reklamace je možno uplatnit podle aukčního řádu.
 3. Kontaktní adresa pražské pobočky ČNS k zasílání limitů na aukci, vyřizování veškeré korespondence včetně reklamací a dalších připomínek k činnosti nebo dotazů zůstává stejná:
  ČNS pobočka Praha
  PO BOX 33
  120 00 Praha 2 
  E-mailová adresa, na kterou lze zasílat limity nebo jinou elektronickou korespondenci, je: [email protected]
 4. Kontaktní telefon ing. Luboše Krále k domluvě na zasílání aukčního materiálu včetně katalogů do aukce pražské pobočky ČNS je 721 900 692. Na tomto čísle lze získat i další informace okolo pražských aukcí ČNS.
 5. Posudek soudního znalce lze domluvit na telefonu 602 886 910 (MUDr. Zdeněk Petráň)
 6. Nabídku pro další aukce naší pobočky zasílejte na tutéž adresu. Přiložte čitelný seznam. Zasílejte pouze kvalitní, hodnotný a sběratelsky zajímavý materiál. Komise zpracovatelů si vyhražuje právo upravit ohodnocení kvality a vyvolávací cenu dle svých zvyklostí. Z důvodu případné reklamace nedoručené zásilky doporučujeme psát do přiloženého seznamu skutečnou cenu zasílaných položek, aukční komise pak stanoví vhodnou vyvolávací cenu, obvykle 2/3 ceny předpokládané.
 7. Nabídkový seznam je určen pouze pro potřeby členů ČNS. Mimo rámec Společnosti je neprodejný. Režijní poplatek za seznam uhraďte obratem přiloženou složenkou.
 8. Děkujeme všem, kteří nám pro tuto aukci dodali hodnotný materiál, těšíme se s nimi, ale i Vámi na další dobrou spolupráci. Dodavatelé materiálu mají nabídkový seznam zdarma.
About the Auction


FAQ
About the Seller
ČNS Praha
Contact
Česká numismatická společnost pobočka v Praze, z.s
room
PO BOX 33
120 00 Praha 2
phone
+420 721 900 692
Opening hours
Monday
09:00 - 15:00
Tuesday
09:00 - 15:00
Wednesday
09:00 - 15:00
Thursday
09:00 - 15:00
Friday
09:00 - 15:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
+